Okresní Dětská Liga Prostějovska

Kontakt

Datum vzniku a zápisu: 14. března 2018

Spisová značka: L 23695 vedená u Krajského soudu v Brně

Název: Hasičský sportovní klub ODL Prostějov z. s.

Sídlo: Domamyslická 26/108, Domamyslice, 796 04 Prostějov

Identifikační číslo: 06894071

Číslo bankovního účtu: 2201429654/2010

Právní forma: Spolek

Účel: Účelem spolku je pořádání dětské ligy v požárním útoku. Propagace, podpora a rozvoj požárního sportu se zaměřením na děti a mládež.

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze

Statutární orgán - výbor

Předseda:

ZDENĚK POKORNÝ, dat. nar. 5. června 1975 telefon 608828840

Domamyslická 26/108, Domamyslice, 796 04 Prostějov

Den vzniku funkce: 14. března 2018

Den vzniku členství: 14. března 2018

Místopředseda:

ROMAN RESSLER, dat. nar. 24. dubna 1974

Na Brachlavě 44/60, Krasice, 796 04 Prostějov

Den vzniku funkce: 14. března 2018

Den vzniku členství: 14. března 2018

Člen výboru:

KAROLÍNA BUREŠOVÁ, dat. nar. 3. prosince 1993

Západní 319/87, Krasice, 796 04 Prostějov

Den vzniku členství: 14. března 2018

Počet členů: minimálně 3

Způsob jednání: Předseda, místopředseda popřípadě osoba zplnomocněna k jednání plnou mocí. Podepisují tak, že k názvu spolku vyznačí své jméno, příjmení, funkce ve spolku, připojí svůj podpis a razítko.

Kontaktní email: odlprostejov@gmail.com