Okresní Dětská Liga Prostějovska
Kategorie mladší žáci

Senetářov A

Umístění
2
.
Celkový počet bodů
100
Zúčastnili se na
10 závodě/závodech
Nejlepší dovršený čas je
14,42
Nejlepší dovršený čas na levém terči je
14,4
Nejlepší dovršený čas na pravém terči je
13,75