Okresní Dětská Liga Prostějovska
Kategorie mladší žáci

Soběsuky B

Umístění
3
.
Celkový počet bodů
120
Zúčastnili se na
13 závodě/závodech
Nejlepší dovršený čas je
15,23
Nejlepší dovršený čas na levém terči je
15,14
Nejlepší dovršený čas na pravém terči je
15,11